Story #261

Likt en förrymd tonfisk i konserveringsfabriken sätter jag nu språng mot friheten, i detta fall även kallat soffan & tvn!

Knutsson, Karlstad

Translation:  
Like a Tuna running away from the canning factory I now leap towards freedom, in this case also known as the couch & TV!