Story #21

Gräsgröna barnfötter som möter varandra i en hängmatta, solen strilar ner genom lövverket.