Story #163 – Limerick a la Österhof!

En glad liten skara från Hänt
får texter och bilder på pränt
men enligt en läcka
de tar sig en bläcka
när sidor till tryck de har sänt